Verdivurdering

Det er mange eiendomsaktører som jevnlig eller fra tid til annen har behov for å få utarbeidet uavhengige verdivurderinger av næringseiendom. Vi vil på bakgrunn av en lang og allsidig erfaring gi deg en overordnet eller dypere analyse av din eiendom eller portefølje.

Gavner mange interessenter

Vi gjennomfører en rekke verdivurderinger av næringseiendom for klienter for internt bruk eller til bruk vis-à-vis banker, aksjonærer og lignende. Vi har verdivurdert en rekke eiendommer i løpet av de senere år for ulike klienter, samt gjennomført en rekke rådgivningsoppdrag.