• Puslespillet
 • Utvikling av Næringsbygg
 • Brukerfokus
 • Puslespillet

  Innen eiendom er de fleste prosjekter og aktiviteter sammensatte puslespill. Ofte kan det være vanskelig å få alle brikkene til å passe inn. Vi i Din Agenda hjelper deg med å legge hele puslespillet.
 • Utvikling av Næringsbygg

  Våre prosjektløsninger innenfor utvikling av næringsbygg har fokus på brukernes trivsel og velferd.
 • Brukerfokus

  Fokus på brukernes trivsel og velferd

Skade og takst

 Din Agenda arbeider som en selvstendig skadetakserer. Vi takserer de aller fleste skadetyper (F.eks skade etter brann, utstrømning av vann eller annen væske, klimaskader, skade fra elektrisk fenomén, ansvarsskader).

Eiendomsutvikling

Vi vil med vår tverrfaglige kompetanse kunne bistå med å utvikle og foredle eiendom. Vi har erfaring med utvikling av næringseiendommer, helt fra den kreative fase til prosjektet er ferdigstilt. Vi har kompetanse innenfor følgende områder: 

 • Markedsvurdering/analyse.
 • Vurdering av eiendommens-/tomtens potensiale. 
 • Investeringsanalyse. 
 • Prosjektledelse. 

Din Agenda utvikler eiendomsprosjekter alene eller sammen med partner til bolig og næring med fokus på det norske marked. Vi skaper verdi i kraft av innovativ tilgang til utformningen av nye prosjekter samt en effektiv og profesjonell prosjektledelse. Våre utviklingsprosjekter omfatter både nybygg og renovering av eksisterende eiendommer. Vi legger avgjørende vekt på at løsningene møter både brukernes, eiernes og omgivelsenes ønske om funksjon, estetikk og innovasjon.