Eiendomsutvikling

Vi vil med vår tverrfaglige kompetanse kunne bistå med å utvikle og foredle eiendom. Vi har erfaring med utvikling av næringseiendommer, helt fra den kreative fase til prosjektet er ferdigstilt. Vi har kompetanse innenfor følgende områder: 

  • Markedsvurdering/analyse.
  • Vurdering av eiendommens-/tomtens potensiale. 
  • Investeringsanalyse. 
  • Prosjektledelse. 

Din Agenda utvikler eiendomsprosjekter alene eller sammen med partner til bolig og næring med fokus på det norske marked. Vi skaper verdi i kraft av innovativ tilgang til utformningen av nye prosjekter samt en effektiv og profesjonell prosjektledelse. Våre utviklingsprosjekter omfatter både nybygg og renovering av eksisterende eiendommer. Vi legger avgjørende vekt på at løsningene møter både brukernes, eiernes og omgivelsenes ønske om funksjon, estetikk og innovasjon.