Kunder

Sammen med ressurser i Din Agenda har våre kunder gjennomført større og mindre utfordringer. Erfaringene våre fra et bredt spekter av kunder forteller hvem vi er og hva vi kan gjøre for deg.

Hva vi har utført for noen av våre kunder:

Steria – Omfattende prosess for flytting av virksomhet. Krav til vesentlige reduksjoner i ”huskostnader” og legge til rette for å kunne bli en av Norges beste arbeidsplasser.

Bates – Behov for rask utflytting og etablering av helt nye løsninger. Krav til fleksibilitet og kreativt arbeidsmiljø og spesialløsninger i romplan.

Handelshøyskolen BI – Tilrettelegging og bygging av kafe og kro for studentene med ”litt” spesielle krav til løsninger.

Borettslag med 70 leiligheter – Boligprosjekt med behov for ferdigstillelse. Omfattende og komplisert oppgave.

Sameie med 30 leiligheter – Boligprosjekt med omfattende og alvorlige feil og mangler. Tilrettelegging for den videre prosess.

Kristiansand Havn - Tekniske og økonomiske analyser. 

Gyldenløvesgate Eiendom / Peppes Pizza - Strategiske vurderinger i forbindelse med utvikling av eiendommen, brannteknisk analyse og prosjektledelse.

Forsikringsselskaper - Rapportering av skader og gjennomføring av reetablering og oppbygging.   

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder - Teknisk takst på bygninger og tilhørende anlegg.

Grilstad og andre - Tilbakeleveringsrapporter og dokumentasjon av lokalenes tilstand etc.