Leietakerådgiving

Din Agenda fungerer gjerne som din representant når din virksomhet skal vurdere reforhandling eller søker nye lokaler.

Velg de beste vilkårene

Ofte er det et stort antall lokaler å velge i mellom, og det kan være lett å trå feil uten en kompetent og faglig veileder. Som din rådgiver benytter vi konkurransen i markedet til å gi deg de beste vilkårene. På den måten oppnår du trygghet for at hele markedet er dekket og beste løsning oppnådd. I tillegg sparer du tid slik at du kan konsentrere deg om bedriftens kjernevirksomhet.

Grunnlag for riktig beslutning

Vi sørger for at behov og krav kartlegges og utformer en fremdriftsplan med en klar ansvarfordeling. Vi utarbeider økonomiske analyser og alt grunnlag du ellers måtte trenge for å kunne ta en god beslutning. Dette gjelder om du velger å inngå avtale om leie av nye lokaler, reforhandle din eksisterende avtale eller om du vil vurdere andre løsninger.

Spar tid - outsource til en profesjonell aktør

Å administrere eiendommer krever mye tid og ekstra ressurser. Derfor velger flere og flere selskaper outsource denne oppgaven til en profesjonell partner. Vi kan bistå og gir ditt selskap full oppmerksomhet.