Miljøvennlige boliger

Din Agenda samarbeider med ulike aktører om store og små byggeprosjekter. Et fellestrekk er at miljø og energi er svært viktige elementer.


Det har avgjørende betydning for oss, at våre boligprosjekter ikke bare avspeiler tidens boligtrender, men også vil kunne fungere i mange år. Det stiller krav til innredningen av hver enkelt bolig og til samspillet med omgivelsene. Miljø og energi er svært viktige elementer som vi legger stor vekt på i våre prosjekter.