Innen eiendom er de fleste prosjekter og aktiviteter sammensatte puslespill. Ofte kan det være vanskelig å få alle brikkene til å passe inn. Vi i Din Agenda hjelper deg med å legge hele puslespillet.

Helhetlig løsning

Vårt konsept er å gi kunden en helhetlig løsning og vi er med på å legge hele puslespillet. Med en helhetlig forståelse for de ulike brikkene vil vi kunne gi de beste råd og gjennomføre prosjektet på best mulig måte i et samspill med oppdragsgiver og alle andre involverte. Samspillet mellom de forskjellige aktørene i prosjektet er av vesentlig betydning for prosjektets suksess.

Enkel prosess

I utvikling av våre prosjekter vil vi som oftest legge opp til følgende prosess som selvfølgelig skreddersys i hvert enkelt tilfelle:

  • Forprosjekt og kartlegging: Kartlegging av kundens forventninger og krav. Gjennomgang av de faktiske forhold og rammevilkårene for prosjektet. Definisjon av prosjektets omfang og visjon.
  • Konseptutvikling: Analyse av ulike aktuelle alternative muligheter eller scenarier. Evaluering av potensialet i de ulike veivalg og valg av den beste løsning
  • Gjennomføring av den anbefalte løsningen: Alle aktører bidrar til at vi sammen kan legge alle brikkene på plass og gjennomføre en optimal løsning
  • Oppfølging: Status og videreutvikling. Driftsfase følges opp.