Eiendomsforvaltning

Forretningsførsel og administrativ forvaltning

Verdiskapende eiendomsforvaltning for eiere og leietakere i eiendommens livssyklus. Gjennom vår administrative forvaltning følger vi opp våre eiendommers leiekontrakter slik at både våre oppdragsgivere og deres leietakere føler seg godt ivaretatt.

 • Erverv gjennom nybygging eller kjøp. 
 • Forvaltning, drift, vedlikehold, utvikling, service (FDVUS). 
 • Rådgivning på vedlikehold som gir optimal effekt for eier. 
 • Rådgivning på leietakerservice, kundetilfredshet, oppfølging av leietakere. 
 • Bistand ved nye eierforhold. 
 • Eiendomsutvikling. 
 • Bistand styrearbeid. 
 • Leietakeroppfølging. 

God kundepleie med høy kundetilfredshet som resultat er et godt utgangspunkt ved reforhandling av en leiekontrakt. Gjennom vår administrative forvaltning vil både oppdragsgiver og leietaker kunne ha ett hovedkontaktpunkt inn mot Din Agenda.

 

Økonomisk oppfølging 

Regnskapsførsel og økonomisk oppfølging utføres i samarbeid med vår partner Pluss Økonomi. Sammen med dem har vi et stort og godt fagmiljø med spisskompetanse innenfor økonomi og finans for næringseiendom, med fokus på optimalisering av eiendommen. I samarbeid med Chricon utføres blant annet uavhengig kontroll, reklamasjonsforhold mv. 

Vi kan blant annet tilby følgende: 

 • Løpende regnskapsførsel.
 • Periodisk regnskapsrapportering, likviditetsrapportering. 
 • Budsjett og prognoser. 
 • Lønn.
 • Moms, justeringsforpliktelser. 
 • Årsregnskap. 
 • Ligningsoppgaver. 
 • Rådgivning.  

 

Kontraktsforvaltning

Gjennom vår kontraktsforvaltning kan vi blant annet tilby:

 • Avregning av felleskostnader og oppfølging av krav om indre vedlikehold iht. leiekontrakter etc. 
 • Innkreving av husleie og felleskostnader. 
 • Oppfølging av evt. mislighold. 
 • Utarbeide leietakeroversikter med alle vesentlige kontraktsbetingelser. 
 • Oppfølging av vedlikeholdsplikt hos leietakere. 
 • Regulering av økonomiske betingelse iht. kontrakter. 

 

Teknisk forvaltning

Vi ivaretar oppdragsgivers behov forbundet med drift- og vedlikehold av eiendommen, og tilbyr da blant annet:

 • Etablering av tilsynsrutiner og årsplaner for vaktmester/driftstekniker. 
 • Etablering og oppfølging av drift- og serviceavtaler. 
 • Innkjøp av andre fellestjenester til bygget. 
 • Energioppfølging.
 • Tilstandrapporter/vedlikeholdsplaner/budsjettering. 
 • Administrasjon av vedlikeholdsarbeider. 
 • Oppfølging av internkontroll og offentlige myndigheter. 
 • Teknisk dokumentasjon/arkiv. 

 

Tekniske tjenester

Vi har et solid teknisk fagmiljø og vi kan blant annet tilby:

Byggherreombud

 • Vi kan kle roller som byggherreombud i forbindelse med større vedlikeholdsarbeider, leietakerombygginger med mer. 
 • Befaring ved overtagelse, oppfølging av garantier. 

Tilstandskontroller

 • Teknisk due-diligence ifm. kjøp og salg av næringseiendommer. 
 • Tilstandsanalyse basert på NS 3424 med tilhørende aktivitetsplaner. 
 • Vedlikeholdsplanlegging basert på tilstandsanalyser på lengre og kortere sikt. 
 • Årskostnadsanalyser. 
 • Risikoanalyser med bakgrunn i internkontrollforskriftene knyttet til eiendom. Evt. styring av eksterne ressurser. 
 • Energimerking. 

Teknisk vurdering

 • Vurdering av eiendommers tekniske potensial. I samspill med større team vurderes eiendommens totale utviklingspotensial. 
 • Styring av eksterne tekniske rådgivere. 

Teknisk tegning, arealberegning

 • Digitalisering av tegning, DAK. Strukturere tegninger i forvaltningsøyemed (brann, leietakere med mer.). 
 • Kontroll og gjennomføring av arealberegninger på eiendommer, med evt. vurdering av sameieproblematikk.