Facilities Management

 

 

Facilities Management er et tverrfaglig felt i hovedsak viet til vedlikehold og stell av kommersielle eller institusjonelle bygninger, som hoteller, feriesteder, skoler, kontorbygg  sportsarenaer ol. Tjenestene kan omfatte tilsyn og vedlikehold av strøm, avløp, lysanlegg, rengjøring, sikkerhet og lignende.

Mange gevinster

Ved gjennomføring av Facilities Management for din bedrift skal dette prosjektet gi din bedrift:

  • forbedret arealutnyttelse.
  • reduserte eiendomskostnader pr ansatt.
  • forbedret kommunikasjon mellom avdelingene, bekreftet en effektivitetsforbedring og innførte en bedre ekstern og intern markering av bedriften.
  • bedre tilpasset leiekontrakt til bedriften.
  • større mulighet for  videreutvikling innen strategisk asset og facilities management.
  • målbare tall som viste økt produktivitet
  • forbedret støtte og oppmerksomhet til bedriftens langsiktige strategi.

Din "totalvaktmester"

Vi fungerer gjerne som Facility Manger og koordinerer og overvåker på en trygg, sikker og miljøvennlig måte, drift og vedlikehold av eiendommer på en kostnadseffektiv måte.

Menneskelige behov i fokus

Et viktig trekk ved Facility Management er at den tar hensyn til menneskelige behov i bruk av bygninger og andre konstruerte innretninger. Disse mykere faktorene utfyller hardere faktorer knyttet til vedlikehold og stell av teksniske installasjoner.