Space management

Din Agenda har gjennomført omfattende prosjekter for flere selskaper og vi ønsker å gi deg tilbud på en optimal løsning av Space Management for ditt selskap.

Vi er en gruppe tilretteleggere som bistår organisasjoner med innovative løsninger for økt produktivitet og verdiskapning.

Helhetlig tankegang

Sammen med kunden utvikler og implementerer vi strategier for å stimulere til økt produktivitet og verdiskapning. Samtidig som vi legger stor vekt på å redusere bokostnadene skal vi forbedre kvaliteten på støttetjenestene, ta ansvar for å gjennomføre FM-tjenester og skreddersy en SLA tilpasset organisasjonen. Vårt produkt er vår metodikk for å identifisere forbedringsområder og gjennomføre forbedringstiltak sammen med kundene. Ved en helhetlig forståelse ser vi at våre prosjekter for Space Management lykkes!