Ferdigstillelse av prosjekt

Et byggeprosjekt kan stoppe opp av flere årsaker. For å komme videre kan en løsning være å sette inn en ekstern prosjektleder.

Vi har omfattende kunnskap og erfaring i å få til ferdigstillelse av ulike prosjekter og håndterer alle forhold mot det offentlige, juridisk bistand og andre forhold som kan være av stor betydning for å komme videre med prosjektet.