Skade og takst

 Din Agenda arbeider som en selvstendig skadetakserer. Vi takserer de aller fleste skadetyper (F.eks skade etter brann, utstrømning av vann eller annen væske, klimaskader, skade fra elektrisk fenomén, ansvarsskader).

 Rapport med fakta

Skadebesiktigelsen har som hovedformål å frambringe alle fakta som er nødvendig for å avklare det økonomiske forholdet mellom skadelidt og forsikringsselskap ved en skade. Dette munner som regel ut i en rapport.

Byggeledelse og oppfølging

Store skader kan også utløse behov for byggeledelse og oppfølging av skadeutbedringen. Dette er også oppdrag vi påtar oss.