Relokasjon

 

 

I forbindelse med flytting av virksomhet bør man ivareta behovene til et bredt spekter av selskapets medarbeidere. Det nye arbeidsmiljøet bør støtte opp under arbeidsprosessene.

Bruk av anerkjente prioriteringsverktøy

I samarbeid med organisasjonens øverste ledelse tar vi i bruk internasjonalt anerkjente verktøyer som Real Estate Norm for å prioritere de krav et selskap har til et nytt kontor, produksjonsanlegg eller andre lokaler. Resultatene fra selskapets behovsanalyse, deriblant eventuelle spørreskjema og intervjuer, legges så til grunn for å finne den best egnede beliggenhet, eiendom, planløsning og kostnadsprofil.

Objektiv evaluering

Bygningene kan deretter evalueres ved hjelp av en objektiv prosess som oppfyller organisasjonens ønskede kriterier i forhold til lokaler, servicefunksjoner, beliggenhet og tilgjengelighet som de aktuelle eiendommene har.