Om oss

Geir Helmersen

Tverrfaglig bakgrunn med utdanning som ingeniør, eiendomsmegler, takst og verdivurderinger, samt diploma fra Sheffield Hallem University. Erfaring med porteføljeforvaltning av en million kvadratmeter, prosjektleder for større bolig- og næringsprosjekter, konseptutvikling innenfor bolig og næring og blant annet utfordrende due diligence-prosesser i utlandet. 

 

Utvalgte prosjekter og oppgaver

 • Privat eiendomsvirksomhet med analyse av eiendommer og vurdering av strategi for porteføljen. Scenarier mht potensial, swotanalyse, utleie/ salg. Prosjektleder nybygg; kontor, hotell, konferanse, skole/flerbruk, restaurant, butikk, kjøpesenter mv. Tilrettelegging og samarbeid med leietakere.
 • Prosjektleder for ombygging og rehabilitering på vegne av eier inkl endring av virksomhet, analyse av kost/nytte og effektiviseringstiltak mv.
 • Ansvarlig for gjennomføring av tilstandsanalyser og verdivurdering samt vurdering utbedringskostnader og gjennomføring av større boligprosjekter.
 • Tilrettelegger for norske og internasjonale selskaper ifm non-core business inkl juridisk bistand, teknisk gjennomføring og oppfølging FM-tjenester.
 • Offentlig virksomhet. Forprosjekt ifm strategi for videreutvikling av porteføljen inkl salg og alternativ utnyttelse. Utarbeidelse av strategi.
 • Ansvarlig større eiendomsportefølje; forvaltning av kontor, hotell, konferanse, butikk, industribygg, restaurant mm. Gjennomføring utleie/salg.
 • Ansvarlig for opprettelse av forvaltning for større portefølje med eiendommer i hele Norge. Opprettelsen inkluderer blant annet bruk av forvaltningssystemer, igangsetting av alle typer tjenester for drift og vedlikehold, samarbeid ifm utleie og salg mm
 • Produksjons- og kontorbedrift i Skandinavia og UK. Analyse og vurdering av scenarier for kostnadsreduksjon og optimalisering av produksjon.
 • Rådgivningsbedrift i Oslo sentrum, flere hundre ansatte; komplett gjennomføring for etablering av ”Norges beste arbeidsplass” samtidig med 40% besparelse pr ansatt. Gjennomføring flytteprosess samt outsourcing av avdelinger. Ansvarlig for all kontraktsforhandling, utarbeidelse av teknisk dokumentasjon.
 • Større advokatfirma; gjennomføring med innføring av nye arbeidsmetoder, arkivløsninger mm. Gjennomført uten tap av timeverk for bedriften.
 • Kontorbedrift, 8.000 m2. Redusert areal med 35 %, betydelige endring i utførelse av daglig arbeidsmønster. Tilrettelagt FM-tjenester og outsourcing
 • Engelske og amerikanske bedrifter: Tilrettelagt arealene for leietakere og flytteprosess. Kartlegging av arealbehov, facilities management. Koordinert alle tjenester overfor de internasjonale virksomheter samt gjennomført all rapportering mv iht internasjonale rutiner.